بازدید ایدهبایگانی‌های planet | بازدید ایده

برچسب: planet

تغییرات اقلیمی، احتمال بروز موج گرما در اروپا را دو برابر کرده است

بر مبنای یک بررسی ابتدایی، موج گرمای کنونی که اروپای شمالی را دربرگرفته، به‌احتمال بسیار زیاد توسط تغییرات اقلیمی ایجاد شده است. در یک ماه گذشته در بیشتر نقاط اروپا دما افزایش یافته، به‌طور منظم…