بازدید ایدهبایگانی‌های Piaggio | بازدید ایده

برچسب: Piaggio

سازندگان موتورسیکلت‌های وسپا یک ربات حمل کالا ساختند

ربا‌ت‌ها کم‌کم در همه‌ی حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و در هر کاری که فکرش را بکنید حضور پیدا می‌کنند. حتی ربات‌هایی هم ساخته شده‌اند که می‌توانند بار حمل کنند. ربات‌هایی که می‌توانند یک جنس…