بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های Photosynthesis | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: Photosynthesis

استفاده از فتوسنتز مصنوعی جهت تولید اتیلن

یک تیم از دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور دستگاهی توسعه داده‌اند که مانند فتوسنتز طبیعی، از نور خورشید، آب و دی‌اکسید کربن جهت تولید گاز اتیلن استفاده می‌کند. این روش جدید که فرایند تولید اتیلن در…