بازدید ایدهبایگانی‌های New Glenn | بازدید ایده

برچسب: New Glenn

بلو اوریجین از راکت بزرگ New Glenn رونمایی کرد

بلو اوریجین از راکت بزرگ New Glenn رونمایی کرد روز گذشته جف بزوس، کارآفرین ثروتمندی که بیشتر او را به عنوان مدیرعامل آمازون می‌شناسیم، خانواده‌‌ای از راکت‌های با قابلیت استفاده‌ی مجدد را معرفی کرد که…