بازدید ایدهبایگانی‌های MOONSHINE | بازدید ایده

برچسب: MOONSHINE

برنامه چین برای ساخت یک ماه مصنوعی و ارسال آن به فضا

برنامه چین برای ساخت یک ماه مصنوعی و ارسال آن به فضا اگر طرح بلندپروازانه‌ی یک شرکت هوافضایی خصوصی در چین عملی شود، خیابان‌های چنگدو در غرب چین به‌زودی می‌تواند در شب به‌جای چراغ‌های خیابانی…