بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های lidar | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: lidar

جنگل‌های بکر آمریکا دربرگیرنده شهرهای گمشده این قاره هستند

لیدار، یکی از فناوری‌های سنجش از راه دور است که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه‌وتحلیل نور منعکس‌شده، فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. فناوری لیدار مشابه اصول رادار کار می‌کند. این فناوری بار دیگر توانایی‌های خود در حوزه ی…