بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های italy | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: italy

درخت کاجی در اروپا با عمر ۱۲۰۰ سال که هنوز هم رشد می‌کند

دانشمندان سن این درخت که نامش را ایتالوس نهاده‌اند، با استفاده از ترکیبی از آنالیز حلقه‌های درخت و تاریخ گذاری کربن، ۱۲۳۰ سال برآورد کرده‌اند. به‌گزارش پژوهشگران، این کاج باستانی در این سن نیز در…