بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های human عgenetic | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: human عgenetic

دانشمند مرتبط با تحقیقات دستکاری ژنتیکی نوزادان چینی مفقود شده است

یک هفته‌ای از اخبار جنجالی تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی‌شده‌ی جهان می‌گذرد. هه جیانکوی ممکن است با بهره بردن از روش کریسپر، موجب تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی شده باشد؛ اما حالا در شرایط نامعلومی…