بازدید ایدهبایگانی‌های GPS | بازدید ایده

برچسب: GPS

اسپیس ایکس ماهواره فوق دقیق GPS را به فضا فرستاد

اسپیس ایکس ماهواره فوق دقیق GPS را به فضا فرستاد روز یکشنبه سرانجام پس نزدیک به یک هفته تأخیر، نخستین ماهواره‌ی پیشرفته و نسل بعدی GPS III سوار بر راکت دو مرحله‌ای فالکن ۹اسپیس‌ایکس از پایگاه نیروی…