بازدید ایدهبایگانی‌های Google Earth | بازدید ایده

برچسب: Google Earth

داستان شناسایی یک جنگل مخفی با کمک گوگل ارث در سال ۲۰۱۸

درسال ۲۰۱۸ در دنیا چه مکان کشف‌نشده‌ای روی کره‌ی زمین می‌تواند وجود داشته باشد؟ اینکه امروزه دانشمندان، جنگل‌ دست‌نخورده‌ای را برای مطالعه پیدا کنند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد؛ جایی که با بولدوزر به جان آن…