بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های eyeglasses | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: eyeglasses

آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود

با توجه به اینکه کودکان مدت زمان زیادی را جلوی صفحات نمایش می‌گذرانند، نگرانی‌های در حال رشدی در مورد امکان آسیب به رشد بصری آن‌ها وجود دارد. افزایش چشم‌گیری در تعداد کودکان دچار خشکی چشم…