بازدید ایدهبایگانی‌های Earth global | بازدید ایده

برچسب: Earth global

۹ تصویری که تاثیرات مهیب تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد

در سال جاری، طوفان‌های هولناک زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر شمال و مرکز آمریکا تحت تاثیر قرار داده‌اند. سیل‌های ویرانگر میلیون‌ها نفر را از خانه‌هایشان آواره کرده است و آتش‌سوزهایی در سواحل غربی آمریکا…