بازدید ایدهبایگانی‌های DNA تاریک؛ ژن‌های مخفی نگرش ما به تکامل را تغییر خواهند داد | بازدید ایده

برچسب: DNA تاریک؛ ژن‌های مخفی نگرش ما به تکامل را تغییر خواهند داد

DNA تاریک؛ ژن‌های مخفی نگرش ما به تکامل را تغییر خواهند داد

فناوری توالی دی‌ان‌ای به دانشمندان کمک می‌کند به سوالات چندصد ساله‌ی بشر در مورد حیوانات پاسخ دهند. ما با نقشه‌برداری ژنوم حیوان‌ها، به درک بهتری در مورد گردن دراز زرافه و طول زیاد مارها رسیدیم. توالی‌یابی…

  • خانه
  • DNA تاریک؛ ژن‌های مخفی نگرش ما به تکامل را تغییر خواهند داد