بازدید ایدهبایگانی‌های desert | بازدید ایده

برچسب: desert

جمع‌آوری آب پاک از هوا با الهام از طبیعت

تحقیقات جدید به وجود راهکارهایی برای جمع‌آوری آب پاک از هوا و مه اشاره دارد که با الهام از زندگی موجودات زنده در بیابان حاصل می‌شود. انسان‌ها می‌توانند در ابتدایی‌ترین سرپناه زندگی کرده و با…