بازدید ایدهبایگانی‌های crop | بازدید ایده

برچسب: crop

آیا محصولات کشاورزی فراموش شده غذای آیندگان را تأمین می‌کنند

در یک مزرعه‌ی میوه‌ی کوچک در نزدیکی مالاکا، کشاورزی به نام لیم کوک آن در مزرعه‌ی خود تنها یک درخت کدوندونگ را پرورش می‌دهد، کدوندونگ میوه‌ای حبه‌ای شکل است که مردم بومی مالزی در ترشی…