بازدید ایدهبایگانی‌های bacteria | بازدید ایده

برچسب: bacteria

روش زیست محیطی ارزان و سالم برای تولید سوخت‌ زیستی

بر اساس یافته‌های یک تیم علمی پژوهشی، نوعی باکتری طبیعی جداشده از بقایای کشت قارچ می‌تواند سلولز را مستقیما به بیوبوتانول که یک سوخت زیستی است، تبدیل کند. گروهی از مهندسان دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)…