بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های australia | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: australia

نخستین انسان‌ها ۵۰ هزار سال قبل با قایق به استرالیا سفر کرده‌اند

پژوهشگران با بهره بردن از نقشه‌برداری‌های عمیق دریایی، شبیه‌سازی مسیرهای تردد و اطلاعات ژنتیکی نشان دادند که نخستین بومیان استرالیا برنامه‌ سفر دقیقی داشته‌اند و دریانوردان ماهری بوده‌اند. این بومیان که تصور می‌شود، بین ۱۰۰…