بازدید ایدهبایگانی‌های Atom | بازدید ایده

برچسب: Atom

آیا گرافن می‌تواند یک منبع انرژی نامحدود باشد؟

بر مبنای کل محاسبات موجود، ساختاری به‌عنوان گرافن نمی‌‌‌‌‌تواند وجود داشته باشد! در واقع گرافن یک صفحه‌ی دوبعدی است؛ اما مانند یک جامد سه‌بعدی عمل می‌‌‌‌‌کند. تحقیقات جدید با بررسی ناهمواری موجود بر سطح گرافن،…