بازدید ایدهبایگانی‌های Ant | بازدید ایده

برچسب: Ant

مورچه‌های آتشین برای فرار از سیل توفان هاروی، کلونی‌های شناور تشکیل دادند

اگر در مورد این نوع کلونی‌ها چیزی نشنیده‌اید باید بگوییم که مورچه‌های آتشین، حشراتی مهاجم هستند. این حشرات در دهه ۱۹۵۰ به تگزاس رسیدند تا تهدیدی برای محصولات زراعی و گونه‌های بومی باشند. آن‌ها در…