بازدید ایدهبایگانی‌های 11 منظومه جدید | بازدید ایده

برچسب: 11 منظومه جدید

کشف 11 منظومه جدید توسط تلسکوپ فضایی کپلر

کشف 11 منظومه جدید توسط تلسکوپ فضایی کپلر تیم متخصصان ناسا، سازمان فضایی امریکا، که مسئول برنامه تلسکوپ فضایی کپلر هستند به تازگی موفق شده اند با بررسی تصاویر دریافتی، 11 منظومه جدید را کشف نمایند…