بازدید ایدهبایگانی‌های ۹ شرکت آمریکایی | بازدید ایده

برچسب: ۹ شرکت آمریکایی

ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد

ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد ناسا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای ارسال فرودگرهای رباتیک کوچک به ماه - که نخستین مرحله از برنامه‌ای چندساله در قرار…