بازدید ایدهبایگانی‌های ۸ فناوری جالب | بازدید ایده

برچسب: ۸ فناوری جالب

۸ فناوری جالب که چشم انتظار توجه ناسا هستند

۸ فناوری جالب که چشم انتظار توجه ناسا هستند طی اجلاس اخیر جهانی شتاب دهنده استاربرست، بعضی از مخترعان این شانس را پیدا کرده‌اند تا توجه سازمان‌هایی چون ناسا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر کمپانی‌های هوا…