بازدید ایدهبایگانی‌های ۸۴ میلیون ستاره | بازدید ایده

برچسب: ۸۴ میلیون ستاره

عکس ۹ گیگاپیکسلی شگفت‌انگیز از راه شیری که ۸۴ میلیون ستاره را به تصویر کشیده است

عکس ۹ گیگاپیکسلی شگفت‌انگیز از راه شیری که ۸۴ میلیون ستاره را به تصویر کشیده است این عکس ۹ گیگاپیکسلی از ترکیب هزاران عکس گرفته شده از راه شیری به وجود آمده است که توسط تلسکوپ…