بازدید ایدهبایگانی‌های ۸۰ سال | بازدید ایده

برچسب: ۸۰ سال

۸۰ سال از اعلام حمله موجودات فضایی از رادیو گذشت

۸۰ سال از اعلام حمله موجودات فضایی از رادیو گذشت ۸۰ سال قبل (۳۰ اکتبر سال ۱۹۳۸)، اورسن ولز از رادیو اعلام کرد که مریخی‌ها به نیوجرسی حمله کرده‌اند. در آن زمان بسیاری از شنوندگان رادیو که…