بازدید ایدهبایگانی‌های ۷ نفر در استان البرز به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند | بازدید ایده

برچسب: ۷ نفر در استان البرز به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند

۷ نفر در استان البرز به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند

۷ نفر در استان البرز به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند حاجی‌رضا شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار بازدیدایده در کرج اظهار داشت: 7 نفر در سطح استان به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند.…

  • خانه
  • ۷ نفر در استان البرز به اتهام تعرض به کامیون‌های باری دستگیر شدند