بازدید ایدهبایگانی‌های ۷ سیارک | بازدید ایده

برچسب: ۷ سیارک

ایده جسورانه ناسا برای ارسال یک کاوشگر به ۷ سیارک مختلف

ایده جسورانه ناسا برای ارسال یک کاوشگر به ۷ سیارک مختلف به‌تازگی ماموریت تازه‌ای از سوی ناسا با هدف مطالعه‌ی ۷ سیارک مختلف با یک کاوشگر پس از گذراندن مرحله‌ی بازبینی، زمان‌بندی و بودجه‌ی لازم را از…