بازدید ایدهبایگانی‌های ۷۰۰ برنامه کتابخانه‌ای در اردبیل اجرا می‌شود | بازدید ایده

برچسب: ۷۰۰ برنامه کتابخانه‌ای در اردبیل اجرا می‌شود

۷۰۰ برنامه کتابخانه‌ای در اردبیل اجرا می‌شود

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی اردبیل، هیر، ثمرین در محل فرمانداری اردبیل برگزار شد و حاضران هر کدام به نقطه نظراتی در ارتباط با اهمیت ارتقای سرانه مطالعه در استان پرداختند و در راستای…

  • خانه
  • ۷۰۰ برنامه کتابخانه‌ای در اردبیل اجرا می‌شود