بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۶۴ ماهواره | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۶۴ ماهواره

پرتاب ۶۴ ماهواره به فضا توسط اسپیس ایکس و ثبت رکوردهای جدید

پرتاب ۶۴ ماهواره به فضا توسط اسپیس ایکس و ثبت رکوردهای جدید موشک فالکون ۹ روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) در ساعت ۲۲ به وقت ایران از پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ کالیفرنیا پرتاب شد و محموله‌های…