بازدید ایدهبایگانی‌های ۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌شرکت کردند | بازدید ایده

برچسب: ۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌شرکت کردند

۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌شرکت کردند

۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌شرکت کردند محمدمهدی بحرالعلوم عصر امروز در نشست خبری بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: با…

  • خانه
  • ۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌شرکت کردند