بازدید ایدهبایگانی‌های ۶۰ سال | بازدید ایده

برچسب: ۶۰ سال

گوگل فرودگاه صحرایی «موفِت» را برای 60 سال از ناسا اجاره کرد

گوگل فرودگاه صحرایی «موفِت» را برای 60 سال از ناسا اجاره کرد در یک توافق جالب، گوگل، فرودگاه صحرایی فدرال «موفت» را که در اختیار ناسا است، برای مدت ۶۰ سال اجاره کرد. براساس اطلاعات منتشر…

تاثیر صنعت خصوصی فضایی روی فعالیت‌های ۶۰ سال آینده ناسا

تاثیر صنعت خصوصی فضایی روی فعالیت‌های ۶۰ سال آینده ناسا ۶۰ سال آینده ناسا احتمالا نسبت به ۶ دهه ابتدایی این سازمان فضایی متفاوت خواهد بود. هنگامی که ناسا در سال ۱۹۵۸ شروع به کار…