بازدید ایدهبایگانی‌های ۵ مهارتی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز داریم | بازدید ایده

برچسب: ۵ مهارتی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز داریم

۵ مهارتی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز داریم

گرمایش جهانی به زعم بسیاری، از بزرگ‌ترین چالش‌های اخلاقی نسل ما است. اگر بخواهم دقیق‌تر باشم، باید بگویم که گرمایش جهانی، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و علمی عصر ما است. تاکنون راه…

  • خانه
  • ۵ مهارتی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز داریم