بازدید ایدهبایگانی‌های ۵ ماهواره‌ی داخلی | بازدید ایده

برچسب: ۵ ماهواره‌ی داخلی

۵ ماهواره‌ی داخلی، موقعیت‌ یاب مکانی ایران را آزمایش می‌کنند

۵ ماهواره‌ی داخلی، موقعیت‌ یاب مکانی ایران را آزمایش می‌کنند سیستم موقعیت‌یاب در آمریکا به نام GPS، در اروپا به نام گالیله و در چین به نام بایدو معروف است و بزرگ‌ترین سیستم‌های ناوبری نیز در…