بازدید ایدهبایگانی‌های ۵ تصور علمی غلط | بازدید ایده

برچسب: ۵ تصور علمی غلط

۵ تصور علمی غلط در مورد کیهان که احتمالا به آن‌ها باور دارید

۵ تصور علمی غلط در مورد کیهان که احتمالا به آن‌ها باور دارید توماس آکویناس گفته است: از آنجا که فلسفه از شگفتی سرچشمه می‌گیرد، فیلسوف در انتهای مسیر خود عاشق افسانه‌ها و داستان‌های شاعرانه می‌شود. شاعران و فیلسوفان…