بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۵۰۰ تریلیون | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۵۰۰ تریلیون

IDCS 1426؛ خوشه ای کهکشانی با جرمی معادل ۵۰۰ تریلیون خورشید

IDCS 1426؛ خوشه ای کهکشانی با جرمی معادل ۵۰۰ تریلیون خورشید ستاره‌شناسان بر این باورند که بزرگ‌ترین خوشه‌ی کهکشانی جهان در نخستین مراحل پیدایش جهان هستی وجود داشته و جرم تخمینی آن معادل ۵۰۰ تریلیون برابر خورشید…