بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۵ساله | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۵ساله

پیش‌بینی ۵ساله صنعت پتروشیمی ایران تا سال ۲۰۲۲ توسط بیزریپورت

گزارش تحلیل صنعت پتروشیمی ایران همراه با پیش‌بینی ۵ساله تا سال ۲۰۲۲ توسط گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ منتشر شد. گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت در این گزارش به تحلیل اثرات رویدادهای…