بازدید ایدهبایگانی‌های ۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد | بازدید ایده

برچسب: ۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد

۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد

مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر با بیان این که در پایان برنامه سه ساله این شرکت ۴۷۲ هزار تن به ظرفیت تولید کلزای کشور افزوده می شود، اظهار کرد: ناوگان مکانیزاسیون مزارع…

  • خانه
  • ۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد