بازدید ایدهبایگانی‌های ۴۰ ساله‌ی | بازدید ایده

برچسب: ۴۰ ساله‌ی

بررسی عملکرد ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی

شبکه‌ی اعزام سخنران و استاد عمار، به منظور بررسی عملکرد ۴۰ ساله انقلاب اسلامی آماده‌ی هماهنگی جهت حضور اساتید در سراسر کشور می‌باشد. شبکه‌ی اعزام سخنران و استاد عمار، به منظور بررسی عملکرد 40 ساله…