بازدید ایدهبایگانی‌های ۳ آبان | بازدید ایده

برچسب: ۳ آبان

۳ آبان: کشف یاپتوس یکی از قمرهای سیاره کیوان

۳ آبان: کشف یاپتوس یکی از قمرهای سیاره کیوان ۳۴۳ سال پیش در چنین روزی «جیووانی دومنیکو کاسینی» ریاضیدان،‌ ستاره شناس و مهندس ایتالیایی موفق به کشف یاپتوس، یکی از قمرهای سیاره کیوان شد. یاپتوس…