بازدید ایدهبایگانی‌های ۲ قرن | بازدید ایده

برچسب: ۲ قرن

چرخش عجیب‌ترین ستاره عالم به دور خود ۲ قرن طول می‌کشد

چرخش عجیب‌ترین ستاره عالم به دور خود ۲ قرن طول می‌کشد آنتونی پرازیبوسکی اخترشناس لهستانی استرالیایی، در سال ۱۹۶۱ ستاره‌ی پرازیبوسکی (Przybylski) یا HD 101065 را کشف کرد. این ستاره دارای طیف ویژه‌ای است که نمی‌تواند در چارچوب‌های استاندارد ستاره‌ای…