بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ ورزش‌های آبی در بوشهر نیاز است | بازدید ایده

برچسب: ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ ورزش‌های آبی در بوشهر نیاز است

۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ ورزش‌های آبی در بوشهر نیاز است

احمد بهروزیان‌فرد ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات ورزش استان بوشهر با اشاره به توسعه زیرساخت‌‌های ورزشی در بخش‌های ورزش قهرمانی و همگانی اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان بوشهر شده است.…

  • خانه
  • ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ ورزش‌های آبی در بوشهر نیاز است