بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۲ تصویر | بازدید ایده

برچسب: ۲۲ تصویر

۲۲ تصویر ماهواره‌ای ناسا از گوشه و کنار کره‌ زمین

۲۲ تصویر ماهواره‌ای ناسا از گوشه و کنار کره‌ زمین از سال ۱۹۹۹ که ناسا تشعشع‌سنج بازتابی و انتشار گرمایی فضابرد پیشرفته یا به‌صورت خلاصه، اَستِر (ASTER) را در مدار زمین قرار داد، این دستگاه…