بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۲۱۸ واحد | بازدید ایده

برچسب: ۲۲۱۸ واحد

شاخص بورس ۲۲۱۸ واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۲۲۱۸ واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 202میلیون سهم و حق‌تقدم به‌‌ارزش 856میلیارد تومان در 144هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت…