بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی مازندران به بیت‌المال بازگشت | بازدید ایده

برچسب: ۲۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی مازندران به بیت‌المال بازگشت

۲۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی مازندران به بیت‌المال بازگشت

۲۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی مازندران به بیت‌المال بازگشت به نقل از پایگاه خبری پلیس مازندران، سردار سید محمود میرفیضی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای نیروی انتظامی…

  • خانه
  • ۲۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی مازندران به بیت‌المال بازگشت