بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۰ سال آینده | بازدید ایده

برچسب: ۲۰ سال آینده

باز آلدرین: تا ۲۰ سال آینده می‌توانیم به مریخ برویم

باز آلدرین: تا ۲۰ سال آینده می‌توانیم به مریخ برویم انسان اشتیاق زیادی برای سفر به مکان‌های کاملا ناشناخته و دوردست دارد. اکنون مقصد جدید ما، سفر به ماورای زمین و دنیاهای دیگر است. در…