بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۰ سالگی خود | بازدید ایده

برچسب: ۲۰ سالگی خود

ایستگاه فضایی بین المللی ۲۰ سالگی خود را در فضا جشن گرفت

ایستگاه فضایی بین المللی ۲۰ سالگی خود را در فضا جشن گرفت لیروی چیائو، فضانورد ناسا به‌مدت دو دقیقه جز زمین آبی‌رنگِ در حال چرخش در بالای سرش، نمی‌توانست چیز دیگری را ببیند و آن‌طور که خود…