بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۲۰۱۱ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۲۰۱۱

یافته جدیدی که می تواند جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۱ را به چالش بکشد

یافته جدیدی که می تواند جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۱ را به چالش بکشد پیشتر در سال ۲۰۱۱، سه ستاره‌شناس به خاطر یافته‌ی خود درباره‌ی انبساط کیهان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شدند. یافته‌ی آنها در واقع بیانگر…