بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود | بازدید ایده

برچسب: ۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود

۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود

۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود بهروز اسودی ظهر امروز در یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارداشت: این میزان…

  • خانه
  • ۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود