بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۶ مرداد | بازدید ایده

برچسب: ۱۶ مرداد

وقوع ماه گرفتگی؛ ۱۶ مرداد ساعت ۲۱ به وقت ایران

وقوع ماه گرفتگی؛ ۱۶ مرداد ساعت ۲۱ به وقت ایران روز دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده، زمین شاهد پدیده‌ی ماه‌گرفتگی خواهد بود و این پدیده، ساعت ۲۱ همان روز، از ایران قابل رویت است. به گفته‌ی مسعود…