بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۵ شهاب سنگ | بازدید ایده

برچسب: ۱۵ شهاب سنگ

تصاویر ۱۵ شهاب سنگ بی‌نظیر در آسمان شب

تصاویر ۱۵ شهاب سنگ بی‌نظیر در آسمان شب فضا ممکن است دست نیافتنی باشد، اما باران‌های شهاب سنگی قطعا یکی از رویداد‌های مقدس برای عکاسان نجومی محسوب می‌شوند. فقط یک دهم کارعکس گرفتن از یک ستاره در…