بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۵ سال | بازدید ایده

برچسب: ۱۵ سال

تماشا کنید: نگاهی به ۱۵ سال فعالیت ایستگاه بین المللی فضایی

تماشا کنید: نگاهی به ۱۵ سال فعالیت ایستگاه بین المللی فضایی یکی از مهم‌ترین دریچه‌های کسب دانش بشر در حوزه‌ی علوم فضایی، ایستگاه بین‌المللی است که از عمر فعالیت آن ۱۵ سال می‌گذرد. ایستگاه بین…